Strelovod in prenapetostna zaščita HERMI

Povezava do proizvajalca

Kvalitetna in cenovno ugodna celostna zaščita pred posledicami udarca strele in prevelike napetosti.

Vedno večje podnebne spremembe, vedno več nevihtnih dni in udarov strel, povečujejo skrb zaradi posledično vedno večjih škod na objektih in električni opremi v objektih.

Zaščita pred udarom in delovanjem strele je vedno bolj iskano in zahtevano področje, ki zahteva poglobljeno strokovno znanje. V našem primeru je plod lastne razvojne zavzetosti in nenehnega strokovnega izpopolnjevanja. V HERMI-ju se dejavnosti lotevamo z dolgoročno vizijo, ki je naravnana kupcu in s ponudbo izdelkov najvišje kakovosti, katere lastnosti so velika prilagodljivost in vsestranska uporabnost.

Ker je človek vedno strmel k zaščiti lastnega življenja in premoženja, je zato toliko bolj pomembna izbira pravilne in dolgotrajne rešitve. V tem pogledu je HERMI dobro znan širom Evrope kot visoko tehnološki partner z vrhunsko kakovostjo izdelkov za zaščito pred udarom strele.

Odločitev za NEOPAZNI STRELOVOD in PRENAPETOSTNO ZAŠČITO HERMI, je prava odločitev!

Strelovod ikona Ob neposrednem udaru strele v objekt se kaj hitro pojavi požar, v kolikor imamo srečo pa le mehanske poškodbe na objektu. Da se uspešno izognemo takšnim poškodbam, se na objekt namesti STRELOVODNA INSTALACIJA (zaščita). Prenapetostna zaščita - Ikona Ob neposrednem udaru strele v objekt, kot tudi ob bljižnjih ter celo oddaljenih udarih strel, se v električnih in drugih instalacijah pojavijo prenapetosti, ki praviloma uničujejo električne in elektronske aparate, lahko tudi instalacije. Sama strelovodna instalacija je pred temi pojavi nemočna, edina prava zaščita je PRENAPETOSTNA ZAŠČITA.

Strelovodna instalacija je v zaščita objekta pred direktnim udarom strele. Dejansko so to smiselno razporejeni strelovodni vodniki po objektu, ki so namenjeni odvajanju toka strele ob direktnem udaru strele.

Strelovodna instalacija torej ščiti naš objekt pred direktnim udarom strele, ker dejansko pomeni, da naš objekt v primeru udara strele ne zgori ali se kako drugače poškoduje. Da lahko strelovodna instalacija svojo funkcijo opravi, mora biti pravilno izvedena. Postavitev strelovodnih vodnikov je odvisna od oblike objekta, lokacije, njegove višine ter še nekaterih drugih dejavnikov. Prav tako je potrebno pri strelovodni instalaciji paziti na izbor materialov, iz katerih je strelovodna instalacija izvedena. V primeru, da izberemo napačne materiale, lahko s tem poškodujemo kakšen drug del objekta (npr. kritino). Strelovodna instalacija ni modni dodatek k objektu. Zato namestitev strelovodne instalacije običajno ni najlepši del objekta, vendar pa se z primerno izbranimi materiali ter postavitvijo same instalacije lahko njen vpliv na izgled objekta zmanjša na minimum. Tako so vodniki sodobne strelovodne instalacije okrogli, nosilni elementi ustrezno zmanjšani, vse skupaj pa je izdelano iz kvalitetnih materialov.

Da lahko strelovodna instalacija uspešno odvede energijo udara strele, mora biti strelovodna instalacija priključena na kvalitetno ozemljitev.Na tem mestu velja poudariti, da se v praksi vse prevečkrat ozemljitev izvaja z manj kvalitetnimi materiali in sicer v smislu, saj je zakopano v zemlji in se več ne vidi. Vendar pa je ravno takšno razmišljanje zelo napačno.

V kolikor je ozemljilo izvedeno iz nekvalitetnih materialov, pomeni, da bo v nekaj letih propadlo. Običajno je takrat nad ozemljitvijo položena asfaltna prevleka, ali pa tlakovano dvorišče. Ko se tako z meritvami ugotovi neustreznost ozemljila, je lahko sanacija takšnega ozemljila izredno neprijetna, tako s finančnega kot tudi z estetskega vidika.

Takšnim nevšečnostim se seveda izognemo z izbiro kvalitetnejših, trajnih materialov. Pri izvedbi ozemljila velja omeniti še pomen pravilne oblike samega ozemljila. Sklenjena zanka okrog objekta je vedno najboljša rešitev.

 

 

Izvedba povezav med strelovodno instalacijo izvedeno po strehi objekta, ter ozemljilom zakopanim v zemlji, vedno povzroča največ sivih las investitorju, saj so te povezave najbolj vidne.

Te povezave imenujemo strelovodni odvodi. Če se pri načrtovanju strelovodne instalacije upošteva ostale ‘dele’ objekta (npr. odtočne cevi meteornih vod), se lahko odvodni vodniki kar najbolj skrijejo, ter tako ne uničijo trud arhitekta.Z namestitvijo strelovodne instalacije tako uspešno zaščitimo objekt pred mehanskimi poškodbami ali požarom.

Kljub strelovodni instalaciji pa lahko pride do poškodb električnih naprav v samem objektu. Do poškodb teh naprav lahko pride tudi v primeru udara strele v nek bližnji objekt ali električno omrežje. Zaščita, ki uspešno ščiti električne naprave v objektu, se imenuje PRENAPETOSTNA ZAŠČITA.