SILVANOLIN

je eden izmed okolju najprijaznejših pripravkov za zaščito lesa. Les zaščiti tako pred delovanjem lesnih gliv, kot pred lesenimi insekti in tudi termiti.
Les je naraven material, ki je podvržen živim (biotičnim) in neživim (abiotičnim) dejavnikom razkroja. Neživi dejavniki so: veter, voda, UV žarki, kemikalije, plini in ogenj. Ti dejavniki povzročajo večinoma le estetske poškodbe.
Živi dejavniki so organizmi, ki se prehranjujejo z lesom ali pa ga posredno potrebujejo za preživetje. Te organizme lahko razčlenimo v tri glavne skupine: insekti, bakterije in glive. V našem podnebnem pasu največ lesa uničijo glive. SILVANOLIN je namenjen zaščiti lesa pred insekti in glivami ni pa namenjen za zaščito lesa  pred abiotskimi dejavniki.

Povezava proizvajalec

PRIMERI POŠKODB LESA ZARADI VLAGE:

Bela trohnoba                                 Rjava trohnoba                      Tramovka

slika bela trhnobarjava trohnobatramovka

 

 

 

 

 

SESTAVA PRIPRAVKA:

Pripravek SILVANOLINA je pripravljen iz sestavin, ki mu omogočajo optimalno delovanje proti glivam razkrojevalkam, lesnim insektom, obenem pa se dobro vežejo v les in se iz njega ne izpirajo.
Kot topilo se pri zaščitnem pripravku SILVANOLIN uporablja voda. To je najprijaznejše topilo, vendar lahko povzroča krčenje in nabrekanje lesa pri impregnaciji.

VLAŽNOST LESA PRED ZAŠČITO:

Les mora biti pred zaščito ustrezno posušen. Pred impregnacijo v kotlu (vakuumska impregnacija) mora biti vlažnost lesa obvezno nižja od 30%, ker drugače zaščitni pripravek ne more prodreti v les. Priporočamo, da je vlažnost lesa med 15% in 20 %.

IZBIRA LESA:

Les mora biti pred impregnacijo zdrav brez trohnobe ali poškodb insektov. Priporočamo ga za zaščito lesa smreke, jelke, bora in macesna. Pri hrastovem, kostanjevem in akacijevem lesu se lahko pojavijo rjavi madeži pri potapljanju, kar pa ne vpliva na kvaliteto zaščit.

TEMPERATURA:

Zaščitni pripravek SILVANOLIN moramo uporabljati med 5 in 35 stopinj C. Pri nižjih temperaturah lahko prihaja do obarjanja aktivnih učinkovin.

POSTOPKI ZAŠČITE:

Je primeren za vse postopke zaščite lesa (premazovanje, namakanje, brizganje, oblivanje ali (vakuumska impregnacija). Najboljši način je impregnacijo v kotlu (vakuumska impregnacija). Pri namakanju priporočamo, da pustimo les v kadi 2-24 ur.

PORABA:

Z 1 kg  SILVANOLINA premažemo 4-6 m2 lesene površine, odvisno od vrste lesa, rasti in površinske obdelave ter načina nanašanja na les. Ta vnos dosežemo z dvakratnim premazovanjem, enkratnim bogatim brizganjem ali 15 minutnim potapljanjem. V kolikor želimo zaščititi ograje, vrtno pohištvo, priporočamo višje navzame SILVANOLINA, kot za zaščito ostrešja. Učinkovine naj bi prodrle v les vsaj 5 mm globoko. To dosežemo s daljšim potapljanjem ali koteljsko impregnacijo. Če je les lepo obdelan pripravek počasneje prodira vanj, kot pa, če je bolj grobo obdelan. NE SMEMO ga mešati z drugimi zaščitnimi premazi na vodni osnovi ali na osnovi organskih topil. NE SMEMO GA REDČITI.

BARVA LESA:

Zaščiten les se obarva zeleno. Barva lesa je odvisna od količine pripravka, ki smo ga vnesli v les. Več kot smo vnesli pripravka v les, bolj je zelen. Les izpostavljen UV žarkom s časoma posivi, kar je povsem naraven proces, ki pa ne vpliva na kvaliteto zaščite lesa.

GORLJIVOST LESA:

Zaščita lesa s SILVANOLINOM ne poveča gorljivosti lesa. Nasprotno, les se zaradi prisotnosti borovih spojin celo nekoliko težje vname in počasneje gori kot nezaščiten les.

NAKNADNA OBDELAVA LESA:

Les impregniran s SILVANOLINOM lahko tudi lepimo in površinsko obdelujemo. Površinski premazi se nekoliko dlje časa utrjujejo. Pred dokončno površinsko obdelavo moramo nujno preveriti kompatibilnost lazurnega premaza in impregniranega lesa.

IZPERLJIVOST:

SILVANOLIN se v dveh dneh (48 ur) veže v les in postane neizperljiv. Zato lahko z njim zaščitimo les, ki je izpostavljen vsem vremenskim vplivom (dež, sneg)

NAMEN UPORABE:

Priporočamo ga za trajno in učinkovito zaščito lesa kot so strešne konstrukcije, brunarice, vrtne garniture, pergole, otroška igrala, balkonske ograje………….

ČAS SUŠENJA:

SILVANOLIN se hitro veže v les in se iz njega ne IZPIRA. Vezava je končana v 48 urah. Priporočen čas sušenje med posameznimi nanosi pri premazovanju je 3 ure. Pred nadaljnjo obdelavo (lepljenje) moramo počakati 48 ur. V kolikor les impregniramo s koteljskim postopkom ali potapljanjem je vezava SILVANOLINA končana prej kot je les suh. Med impregnacijo smo v les tudi vnesli veliko vode zato se mora les še posušiti.

SHRANJEVANJE:

V zaprti originalno embalaži, v prostoru, ki ni dostopen otrokom in živalim. Rok uporabe je NEOMEJEN.

ČIŠČENJE ORODJA:

Orodje po končanem delu operemo z vodo in detergentom.

EMBALAŽNE ENOTE:

0,8 kg, 5 kg, 10kg, 20kg, 50kg, 200kg.

VARSTVO PRI DELU:

Požarno varstveni ukrepi niso pomembni. Pri delu uporabljamo osebna varovalna sredstva (obleka, rokavice). Pri brizganju pa uporabljamo dodatno še zaščito za oči in dihala.
Ne priporočamo uporabe pripravka na že postavljenih strešnih konstrukcijah pri temperaturi okoli 0 stopinj C, ker obstaja nevarnost površinske poledenelosti in s tem zdrsa za delavca.

TESTIRANJA:

Biotehniška Fakulteta
Oddelek za lesarstvo Ljubljana